Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia alimentacyjne

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wnioski o przyznanie świadczeń wraz z zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać bezpośrednio do organu realizującego.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 044 723-34-89, numer wewnętrzny: 23 lub w pokoju numer: 32.