Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.mopstomaszow.naszops.pl oraz www.mopstomaszow.naszops.pl/bip/.

Data publikacji strony internetowej: 2017.01.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (przed 2021r.). Wszystkie nowe pliki PDF dodawane na naszej stronie są dostępne cyfrowo.
 • Zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych w całości (przed 2021r.). Wszystkie nowe zdjęcia dodawane na naszej stronie mają opisy alternatywne.
 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.  Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów całej strony,
 • możliwość włączenia trybu wysokiego kontrastu (czarne tło, białe i żółte litery),
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • w chwili obecnej instytucja nie posiada dostępnego tłumacza migowego ani usług z tym związanych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Krzysztof Borkowski. Możesz skontaktować się z nim mailowo - krzysztof.borkowski@mopstm.pl lub telefonicznie - 44 723-34-89 wew. 56.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na takie działanie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Maz.

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Cekanowskiej oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 2. Recepcja znajduje się na wprost wejścia A. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami.
 3. W budynku znajduje się winda. Wyposażona jest w poręcz, kabina jest dobrze oświetlona. Wewnętrzny panel sterujący jest oznaczony alfabetem Braille’a.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku znajdują się dwie kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa