Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” nr RPLD.09.02.01-10-A00/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne


Cel projektu

Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnością, służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym oraz poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług na terenie powiatu tomaszowskiego. Działania w projekcie przyczynią się do zwiększenia samodzielności osób stanowiących grupę docelową, jak również do poprawy dostępności jak i jakości usług społecznych, w tym:

 • Opieka całodzienna w Domach Dziennego Pobytu
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Usługi asystenckie
 • Mieszkania wspomagane
 • Kluby Seniora
 • Wypożyczalnia sprzętu, w tym rehabilitacyjnego
 • Porady specjalistów
 • Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych

Główne planowane efekty to:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 232
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 138
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenie usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu – 8
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie – 4 osoby
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 1278 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 1187 osób
 • Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu w projekcie – 80
 • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objęta wsparciem w projekcie – 85 osób

Dofinansowanie projektu z UE: 7 024 169,63 zł
Łączna wartość projektu: 8 263 728,98 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od lipca 2020 roku.
Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
pod adresem:
ul. Cekanowska 5
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 500 757 618
lub u Partnerów projektu


ZAŁĄCZNIK: Regulamin Projektu TCUS II (PDF)

AKTUALNOŚCI:

Dom Dziennego Pobytu (ul. Św. Antoniego 55): Karnawałowe śpiewanie w DDP

Utworzono dnia 31.01.2023
W środę 25 stycznia odwiedził nasz Dom pan Zbyszek Dwornik. Przygotował dla naszych seniorów kilka znanych piosenek. Dzięki umiejętnościom muzycznym naszego gościa mogliśmy wspólnie pośpiewać z akompaniamentem, co znacznie uatrakcyjniło te karnawałowe zajęcia wokalne....
czytaj dalej... na temat: Dom Dziennego Pobytu (ul. Św. Antoniego 55): Karnawałowe śpiewanie w DDP

Dom Dziennego Pobytu (ul. Św. Antoniego 55): Dzień Babci i Dziadka 2023 w DDP

Utworzono dnia 27.01.2023
W piątek 20 stycznia odwiedziły nasz Dom „Jesienne Słowiki” - zaprzyjaźniona grupa wokalna Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Okazja była szczególna – zbliżający się Dzień Babci i Dziadka. Wokaliści zaśpiewali dla naszych...
czytaj dalej... na temat: Dom Dziennego Pobytu (ul. Św. Antoniego 55): Dzień Babci i Dziadka 2023 w DDP

Dom Dziennego Pobytu: Noworoczne odwiedziny dzieci w DDP (ul. Św. Antoniego 55)

Utworzono dnia 13.01.2023
W czwartek 12 stycznia odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Była to grupa z zerówki. Dzieci zaśpiewały kilka kolęd i pastorałek świątecznych. Na koniec występów dzieci obdarowały wszystkich seniorów noworocznymi laurkami. Nasi podopieczni reagowali...
czytaj dalej... na temat: Dom Dziennego Pobytu: Noworoczne odwiedziny dzieci w DDP (ul. Św. Antoniego 55)

Dom Dziennego Pobytu: Wspólne czytanie dla seniorów w DDP (ul. Św. Antoniego 55)

Utworzono dnia 12.01.2023
W środę 11 stycznia zawitali do naszego Domu goście z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Celem wizyty było promowanie sztuki czytania. Pracownicy biblioteki czytali na przemian lisy niezwykłej pary Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza zatytułowane ,, Najlepiej w życiu ma Twój...
czytaj dalej... na temat: Dom Dziennego Pobytu: Wspólne czytanie dla seniorów w DDP (ul. Św. Antoniego 55)

Dom Dziennego Pobytu: Koncert kolęd w DDP (ul.Św. Antoniego 55)

Utworzono dnia 09.01.2023
W czwartek 5 stycznia odwiedzili nas zaprzyjaźnieni z nami od dawna p. Dwornik. Z wielką przyjemnością gościliśmy rónież grupę seniorów wraz z terapeutką z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piłsudskiego 55. Ten dzień był wyjątkowo rozśpiewany. Wszyscy wspólnie przy...
czytaj dalej... na temat: Dom Dziennego Pobytu: Koncert kolęd w DDP (ul.Św. Antoniego 55)

Dom Dziennego Pobytu (ul. Św. Antoniego 55): Odwiedziny dzieci ze Szkoły Podst. nr 11

Utworzono dnia 02.01.2023

W czwartek 22 grudnia odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11. Zaprezentowały świąteczny program artystyczny zachwycając tym naszych seniorów. Były wiersze, piosenki, a nawet własnoręcznie wykonywana przez dzieci muzyka. Cały program dzięki osobowości młodych...

czytaj dalej... na temat: Dom Dziennego Pobytu (ul. Św. Antoniego 55): Odwiedziny dzieci ze Szkoły Podst. nr 11

GALERIE: