Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” nr RPLD.09.02.01-10-A00/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne


Cel projektu

Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnością, służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym oraz poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług na terenie powiatu tomaszowskiego. Działania w projekcie przyczynią się do zwiększenia samodzielności osób stanowiących grupę docelową, jak również do poprawy dostępności jak i jakości usług społecznych, w tym:

 • Opieka całodzienna w Domach Dziennego Pobytu
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Usługi asystenckie
 • Mieszkania wspomagane
 • Kluby Seniora
 • Wypożyczalnia sprzętu, w tym rehabilitacyjnego
 • Porady specjalistów
 • Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych

Główne planowane efekty to:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 232
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 138
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenie usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu – 8
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie – 4 osoby
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 1278 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 1187 osób
 • Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu w projekcie – 80
 • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objęta wsparciem w projekcie – 85 osób

Dofinansowanie projektu z UE: 7 024 169,63 zł
Łączna wartość projektu: 8 263 728,98 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od lipca 2020 roku.
Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
pod adresem:
ul. Cekanowska 5
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 500 757 618
lub u Partnerów projektu


BIEŻĄCY HARMONOGRAM

Informujemy, że w ramach Zadania 8 w siedzibie Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Maz., ul.Niebrowska 14 zostaną przeprowadzone:

 • warsztaty autoprezentacji w dniu 04.03.2021 w godzinach 11:00-14:00
 • warsztaty rękodzieła w dniu 17.03.2021 w godzinach 10:00-13:00
 • warsztaty florystyczne w dniu 23.03.2021 w godzinach 11:00-14:00
 • warsztaty ruchowe w dniach: 09.03.2021 w godzinach 11:00-12:00 i 12:00-13:00, 10.03.2021 w godzinach 13:00-14:00, 11.03.2021 w godzinach 11:00-12:00 i 12:00-13:00, 16.03.2021 w godzinach 11:00-12:00 i 12:00-13:00, 17.03.2021 w godzinach 13:00-14:00 oraz 18.03.2021 w godzinach 11:00-12:00 i 12:00-13:00.

Ponadto w dniu 06.03.2021 r. w godzinach 15:00-22:00 zorganizowany zostanie wyjazd do Teatru do Łodzi.


W ramach Zadania 8 w siedzibie Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Maz., ul. Niebrowska 14 zostaną przeprowadzone:

 • warsztaty autoprezentacji w dniu 17.02.2021 w godzinach 11:00-14:00
 • warsztaty florystyczne w dniu 23.02.2021 w godzinach 11:00-14:00
 • warsztaty rękodzieła w dniu 24.02.2021 w godzinach 11:00-14:00
 • warsztaty ruchowe w dniach: 16.02.2021 w godzinach 17:00-18:00 i 18:00-19:00, 17.02.2021 w godzinach 17:00-18:00, 18.02.2021 w godzinach 17:00-18:00 i 18:00-19:00, 23.02.2021 w godzinach 17:00-18:00 i 18:00-19:00, 24.02.2021 w godzinach 18:00-19:00 oraz 25.02.2021 w godzinach 17:00-18:00 i 18:00-19:0.

Ponadto w dniu 28.02.2021 r. w godzinach 15:00-22:00 zorganizowany zostanie wyjazd do Teatru do Łodzi.


W ramach projektu w dniu 29.09.2020 r. w godzinach 10:00-13:00 zostały zorganizowane Warsztaty rękodzieła w siedzibie Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Maz., ul. Niebrowska 14.

 

 

AKTUALNOŚCI:

Życzenia Świąteczne dla Naszych Seniorów

Utworzono dnia 02.04.2021

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, pomimo panującej pandemii, personel DDP II odwiedził Naszych Seniorów. Wraz z życzeniami, każdy dostał drobny upominek.

Ogromne wzruszenie, łzy sczęścia i radości, które pojawiły się na twarzach Naszych Kochanych Seniorów, były dla nas najpiękniejszym  podziękowaniem.

Wszyscy z utęsknieniem czekamy na "powrót do normalności" i moment, w którym spotkamy się w Domu Dziennego Pobytu II.

Pożegnanie zimy i przywitanie wiosny 19.03. w DDP II

Utworzono dnia 25.03.2021

Początek wiosny przypada dnia 21.03. w niedzielę, w związku z tym już dziś w naszym Domu świętujemy to wydarzenie. Nasi uczestnicy przygotowali barwne stroje Pani Wiosny. Wspólnie kolorowaliśmy Marzannę, którą później symbolicznie podarliśmy i wyrzuciliśmy do kosza...

czytaj dalej... na temat: Pożegnanie zimy i przywitanie wiosny 19.03. w DDP II

Dzień Kobiet w DDP II przy ul. Piłsudskiego 34

Utworzono dnia 11.03.2021

Uczestnikami Naszego Domu są w większości kobiety. Mamy tylko jednego Pana dlatego połączyliśmy święto kobiet i mężczyzn razem. Były kwiaty, życzenia oraz dla wszystkich drobne upominki. Wspólnie kosztując słodkości śpiewaliśmy i słuchaliśmy muzyki.  Pozostając w dobrych nastrojach celebrowaliśmy nasze święto.

Urodziny jednej z naszych uczesniczek

Utworzono dnia 03.03.2021

Wczoraj w Domu Dziennego Pobytu II świętowaliśmy urodziny jednej z naszych uczestniczek, Pani Halinki. Były życzenia, słodki poczęstunek a nawet łzy wzruszenia. Nic tak nie zbliża ludzi jak wspólne celebrowanie. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów poszukujących aktywnej formy spędzenia wolnego czasu. Gwarantujemy miłą rodzinną atmosferę.

Dzień otwarty w Domu Dzienne Pobytu II

Utworzono dnia 03.03.2021

W dniu 27.02.2021r. odbył się dzień otwarty w Domu Dziennego Pobytu II przy ul. Piłsudskiego 34. Seniorzy, którzy odwiedzili Dom uzyskali informacje o zasadach funkcjonowania i ofercie zajęć Domu. Zainteresowani seniorzy mogli także obejrzeć pomieszczenia Domu w tym: pokój pielęgniarki, rehabilitantki, sale do ćwiczeń gimnastycznych, do terapii zajęciowej, pokój wypoczynkowy, mini zaplecze kuchenne a także zagospodarowane zaplecze wokół Domu - altankę.
Cały czas prowadzony jest nabór osób chcących skorzystać z oferty zajęć w Domu. Liczymy, że Dom Dziennego Pobytu II stanie się miejscem pozwalającym osobom starszym  aktywnie i miło spędzać czas, rozwijać swoje pasje, zainteresowania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów poszukujących przyjaźni i kontaktu z rówieśnikami.
Telefon kontaktowy: 797 944 948.

czytaj dalej... na temat: Dzień otwarty w Domu Dzienne Pobytu II