Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” nr RPLD.09.02.01-10-C002/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych oraz poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług na terenie powiatu tomaszowskiego. W ramach projektu realizowane usługi przyczyniające się do zwiększenia samodzielności osób niesamodzielnych lub zależnych, jak również działania przyczyniające się do poprawy dostępności jak i jakości usług społecznych, w tym:

 • Opieka całodzienna w Domu Dziennego Pobytu
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Usługi asystenckie
 • Wsparcie dla opiekunów faktycznych i rodzin osób niesamodzielnych
 • Kluby Seniora
 • Wsparcie społeczne
 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • Porady prawne i psychologiczne
 • Wsparcie Bezpieczny Senior
 • Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych

Główne planowane efekty to:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 66
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 29
 • Liczba godzin zajęć dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych objętych wsparciem w projekcie – 780 osób
 • Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu w projekcie – 85 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie – 32 osoby
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 876 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 74 osoby
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych - 75

Dofinansowanie projektu z UE: 3 940 218,34 zł

Łączna wartość projektu: 4 635 550,99 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2018 r. do 28 lutego 2021 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od maja 2018 roku.
Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
pod adresem:
ul. Cekanowska 5
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 726 67 44

lub w Biurze projektu
ul. Św. Antoniego 55
tel. 690 428 134

lub u Partnerów projektu.

AKTUALNOŚCI:

Dom Dziennego Pobytu: Prelekcja policjantki w DDP

Utworzono dnia 14.06.2021
We wtorek 8 czerwca w DDP przy ul. Antoniego 55 zawitała funcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji – pani Monika Czarniecka. Trzeba przyznać, że w bardzo barwny i wyczerpujący sposób opowiadała o wszelkich zagrożeniach jakim mogą podlegać starsze osoby. Nawiązała bardzo...
czytaj dalej... na temat: Dom Dziennego Pobytu: Prelekcja policjantki w DDP

Dom Dziennego Pobytu: Wspomnieniowe przedpołudnie

Utworzono dnia 08.06.2021
1 czerwca we wtorek w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Antoniego 55 zorganizowałyśmy dzień wspomnień związanych z okresem dzieciństwa. Tego dnia przygotowałyśmy dla naszych kochanych seniorów niespodziankę w postaci łabędzi wykonanych techniką origami. Oczywiście nie zabrakło w...
czytaj dalej... na temat: Dom Dziennego Pobytu: Wspomnieniowe przedpołudnie

Dom Dziennego Pobytu: Dietetyk kliniczny w DDP przy ul. Św. Antoniego

Utworzono dnia 31.05.2021
We wtorek 25 maja odwiedziła nas pani dietetyk kliniczny z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Tomaszowie Maz. Mówiła o tym jak zdrowo się odżywiać, jakie znaczenie dla naszego zdrowia ma zachowanie prawidłowej proporcji w spożywaniu nienasyconych kwasów...
czytaj dalej... na temat: Dom Dziennego Pobytu: Dietetyk kliniczny w DDP przy ul. Św. Antoniego

Tytuł: Warsztaty "Aktywny senior" w DDP

Utworzono dnia 27.05.2021
  Seniorzy DDP przy ul. Antoniego 55 mają obecnie możliwość korzystania z warsztatów informatycznych codziennie przez dwie godziny. Jak widać na naukę nigdy nie jest za późno. Nasi uczesnicy z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem zdobywają wiedzę przekazywaną...
czytaj dalej... na temat: Tytuł: Warsztaty "Aktywny senior" w DDP

Dom :Dziennego Pobytu : Prelekcja onkologiczna w DDP

Utworzono dnia 27.05.2021
  W czwartek 20 maja w Domu Dziennego Pobytu odbyła się prelekcja z Nu – Med, Centrum Diagnostki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Maz. Tym razem mieliśmy ogromną przyjemność gościć dr n. med. Macieja Stańczyka, specjalistę w dziedzinie chirurgi ogólnej oraz...
czytaj dalej... na temat: Dom :Dziennego Pobytu : Prelekcja onkologiczna w DDP

Dom Dziennego Pobytu: Prezent maseczkowy od Stowarzyszenia "ALA"

Utworzono dnia 19.05.2021
Niedawno wszyscy uczestnicy zajęć naszego Domu zostali obdarowani pięknymi, materiałowymi maseczkami, które zostały uszyte przez zdolne członkinie Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA . Seniorzy byli bardzo zadowoleni i wdzięczni, że kolejne osoby...
czytaj dalej... na temat: Dom Dziennego Pobytu: Prezent maseczkowy od Stowarzyszenia "ALA"

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie oraz regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Utworzono dnia 10.12.2019, 10:51

Regulamin projektu TCUS

Utworzono dnia 19.11.2018, 14:10

Formularz rekrutacyjny TCUS

Utworzono dnia 18.09.2018, 14:30

Plakat promocyjny TCUS

Utworzono dnia 03.10.2018, 12:03

Informacja o projekcie Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych

Utworzono dnia 11.07.2018, 15:04

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Pierwszej Potrzeby

Utworzono dnia 23.11.2018, 11:57