Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Sprawozdania i programy

Sprawozdania i programy

AKTUALNOŚCI:

ZAŁĄCZNIKI:

								

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZA ROK 2019

Utworzono dnia 06.05.2020, 12:47

Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2019 – 2020 za okres I -XII 2019r.

Utworzono dnia 06.05.2020, 12:53

Sprawozdanie z lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Maz. za okres I–XII 2019r.

Utworzono dnia 06.05.2020, 12:52

SPRAWOZDANIE Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2020 za okres I – XII. 2019 roku

Utworzono dnia 06.05.2020, 12:51

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”

Utworzono dnia 06.05.2020, 12:50

Sprawozdanie za rok 2019 z zakresu wspierania rodziny

Utworzono dnia 06.05.2020, 12:50

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok

Utworzono dnia 06.05.2020, 12:49

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok

Utworzono dnia 06.05.2020, 13:02

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZA ROK 2018

Utworzono dnia 25.06.2020, 14:07

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2017

Utworzono dnia 25.04.2018, 10:33

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok

Utworzono dnia 25.04.2018, 10:32

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 za okres I-XII 2017r.

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:42

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za okres I-XII 2017r.

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:42

Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2016-2018 za 2017 rok

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:43

Sprawozdanie z lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Maz. za rok 2017

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:42

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:42

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2016

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:43

Sprawozdanie z działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2015

Utworzono dnia 25.06.2020, 14:04

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2014

Utworzono dnia 24.04.2018, 14:19

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2013

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:49

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2012

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:43