Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia Rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

nr telefonu 44-723-34-89, numer wewnętrzny 22
numer pokoju 34