Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Integracja II"

Projekt „Integracja II” nr RPLD.09.01.01-10-E003/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie X.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn), klientów MOPS w Tomaszowie Mazowieckim zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, w tym:

 • Warsztaty i indywidualne porady prawne
 • Warsztaty prozdrowotne
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Warsztaty Potęga autoprezentacji
 • Warsztaty Dbam o siebie dla kobiet
 • Warsztaty Aktywna mama, w tym zajęcia wyjazdowe
 • Psychoterapia indywidualna
 • Ścieżka aktywizacji edukacyjnej obejmująca:
  • kurs Prawo jazdy kat. B
  • kurs Podstawy obsługi komputera
  • Kurs językowy
 • Ścieżka aktywizacji zawodowej – KIS obejmująca:
  • szkolenie Obsługa kas fiskalnych
  • szkolenie Magazynier z obsługą wózków widłowych
  • indywidualne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • staże zawodowe
 • Program Aktywizacja i Integracja obejmujący:
  • Treningi: rozwoju interpersonalnego, budowania umiejętności współpracy, komunikacji z elementami mediacji, zarządzania sobą
  • Prace społecznie użyteczne
 • Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych
 • Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, paczek okolicznościowych oraz objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnionych uczestników projektu

Główne planowane efekty to:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 6 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 7 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 10 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 100 osób
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 7 osób
 • efektywność zatrudnieniowa na poziomie minimum 22%
 • efektywność społeczna na poziomie minimum 34%

Wartość projektu: 963 247,96 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 818 732,84 zł

Realizatorem projektu jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od kwietnia 2018 roku.
Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
pod adresem:
ul. Cekanowska 5
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 726 67 44

AKTUALNOŚCI:

Harmonogram udzielania wsparcia szkolenie 2020 rok

Utworzono dnia 12.02.2020

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Integracja II” Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Szkolenie zawodowe Pracownik obsługi...

czytaj dalej... na temat: Harmonogram udzielania wsparcia szkolenie 2020 rok

Harmonogram udzielania wsparcia warsztaty 2020 rok

Utworzono dnia 10.01.2020

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Integracja II” Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Warsztaty Potęga...

czytaj dalej... na temat: Harmonogram udzielania wsparcia warsztaty 2020 rok

Harmonogram udzielania wsparcia grudzień (cz.2) 2019 rok

Utworzono dnia 13.12.2019
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Integracja II” Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Warsztaty...
czytaj dalej... na temat: Harmonogram udzielania wsparcia grudzień (cz.2) 2019 rok

Harmonogram udzielania wsparcia grudzień 2019 rok

Utworzono dnia 03.12.2019
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Integracja II” Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Trening komunikacji i umiejętności...
czytaj dalej... na temat: Harmonogram udzielania wsparcia grudzień 2019 rok

Harmonogram udzielania wsparcia listopad grudzień 2019 rok

Utworzono dnia 20.11.2019

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Integracja II” Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Trening komunikacji i umiejętności...

czytaj dalej... na temat: Harmonogram udzielania wsparcia listopad grudzień 2019 rok

Harmonogram udzielania wsparcia październik 2019 rok

Utworzono dnia 07.10.2019

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Integracja II” Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Trening komunikacji i umiejętności...

czytaj dalej... na temat: Harmonogram udzielania wsparcia październik 2019 rok