Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Rodzina 500+

Utworzono dnia 09.03.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. informuje, iż w związku ze złożonymi elektronicznie od 1 lutego 2021 roku wnioskami o przyznanie świadczenia wychowawczego z mocą od 1 czerwca 2021 roku, nie wysyła potwierdzeń ich przedłożenia. Potwierdzenie złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wysłanego elektronicznie jest generowane automatycznie przez bank lub ePUAP i wysyłane na maila osoby wnioskującej, również automatycznie. Jest to tzw. UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia).


 

Informacja o przyznaniu dalszego prawa do świadczenia zostanie przesłana do państwa drogą mailową (jeśli we wniosku prawidłowo został podany adres e-mail) ze skrzynki Ośrodka: powiadomienia@mopstm.pl .


 

Dla przypomnienia podajemy terminy rozpatrzenia wniosków. tj.:

- wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 roku, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 roku, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 roku.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 roku, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 roku, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021 roku.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 roku, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 roku.